• logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

​054-4552788

עדי אביהו חאמי
Pic

Qahwati قهوتي קהואתי קפה

הרשת הראשונה לקפה מהיר בחברה הערבית

الشبكة الأولى لقهوة عالماشي Take Away في المجتمع العربي / كله طيب 

תנאי הזכיינות

סוג הזכיינות עלות מזון גודל חנות נדרש תמלוגים מיקום
     60-100 מר'    
פרסום עלות הקמה משוערת מלאי תקופת זיכיון ערבות מלאי
   332k      
דמי זיכיון ערבות קניון עמלת זכיין    
 108k