• logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

​054-4552788

עדי אביהו חאמי

תקנון

את חברת הפורטל הזכיינות של ישראל ניתן למצוא במגוון כתובות אינטרנטיות. החברה מובילה בתחום הזכיינות בישראל. אתרי חברה מייצרים פלטפורמה אינטראקטיבית שמשדכת בין אנשים שמעוניינים להיות זכיינים לבין חברות מזכות שמחפשות אחר זכיינים מתאימים. בפורטל ניתן לקבל מידע אודות רשתות ותנאי זכיינות ומגוון מידע רלוונטי בתחום- כך שניתן להישאר מעודכנים. כאוטוריטה בתחום החברה מתחייבת למקצועיות חסרת פשרות ומכאן שיוזמת לא מעט פעילויות בתחום- כולל הכשרת מקצועיות, ימי עיון, ליווי עסקאות זכיינות מההתחלה, ייעוץ מקצועי פרטני עבור  כל סיטואציה ועוד.

תנאי שימוש

כל משתמש באתר בעצם מתחייב לתנאי התקנון ובמקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין תנאי ההסכם, (שבין המשתמש לחברה), יתממשו תנאי ההסכם- בנוסף לתנאי האתר.

הסרת אחריות

על המשתמש באתר להכיר את התנאים השונים. אי הכרתם אינה פותרת מציות אליהם. יש לוודא שהשימוש באתר אינו מתנגש עם אופי הדין ואחריות המשתמש לוודא שהפעילות תואמת את יכולתו הכלכלית ואת צרכיו. לגבי כלל ההצעות הכלכליות שמתפרסמות באתר יש לקחת בחשבון שהן רק בגדר אופציה ואין אחראיות על טיב המידע ואף אין לראות בכך המלצה מקצועית. כמו כן באם התגלתה חוסר אמינות לגבי המידע, גם אז החברה אינה אחראית על נזק שעשוי להיגרם עקב כך. על כל משתמש חלה חובת הבירור ומוטב ששלב זה ייעשה לצד אנשי מקצוע כגון עורכי דין או רו"ח.  עוד החברה מסירה אחריות לגבי קישורים שאינם תקינים או אמינים ומכאן שהחברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם עקב מידע שנמצא באתר או באחד מהקישורים שפזורים באתר.

החופש לשנות

החברה שומרת לעצמה את היכולת לשנות את תוכן האתר מבלי להודיע על כך מראש, להוסיף או להחסיר מידע לפי ראות עיניה. מכאן שהלקוח אינו יכול לתבוע את החברה בגין נזק שעשוי להיגרם עקב כך. כמו כן ייתכנו שיבושים בפעילות האתר וגם פה החברה מסירה אחריות על נזק ישיר או עקיף.

מסירת פרטים

לאורך השימוש באתר ייתכן וגולשים יתבקשו להשאיר מידע אישי. בעת השארת מידע אישי יש לדעת שהפרטים נשמרים במאגרי החברה ע"פ דין ומשמשים על מנת לשלוח מידע פרסומי אל תיבת הדואר. כמו כן אם מבקשים למנוע דיור של דואר פרסומי או למנוע מגוף מסוים להיחשף אל מידע אישי, ניתן לפנות דרך אמצעי הקשר המפורסם באתר ולדרוש הסרה או הסתרת מידע באופן זמני או קבוע. בעת קבלת הדרישה החברה תענה בכתב ותיידע ששיתפה פעולה עם הדרישה. עם זאת בעת הפרת הדין מצד המשתמש החברה רשאית למסור את הפרטים האישיים בעת הגשת צו משפטי שמחייב לגלות את זהות המשתמש.

קניין רוחני

באתר יש מגוון מידע ששמור תחת מעטה זכויות יוצרים. מדובר על גרפיקה, פטנטים, קטעי אודיו, איורים, טקסטים, תמונות וכדומה. כל מידע, (בין אם הוא רשום או לא), שייך לחברה ומכאן שמוגן בחוקי זכויות יוצרים מטעם מדינת ישראל וע"י זכויות יוצרים של מדינות נוספות. יש לראות במידע כקניינה האישי של החברה או של צד שלישי שנתן את אישורו עבור הפרסום באתר. מכאן שחל איסור על המשתמש לערוך שינויים, לשכפל, להעתיק, לפרסם, להנפיק רישיון או למסור מן המידע שבאתר ללא הסכמה מפורשת וכתובה מטעם החברה.

בעת עבירה

בהנחה ומשתמש ניצל לרעה את שירותי האתר או פעל נגד החוק, החברה רשאית לחסום את שימושו באופן מידי ואילו המשתמש מחויב לכבד חסימה זו.

פיצוי

בעת פתיחת משפט נגד החברה, התובע מחויב לשלם לחברה את מלוא הוצאות המשפט- ללא קשר לתוצאות הדין וזאת מבלי לפגוע בזכויות החברה המוצגים בתקנון. עם זאת בהנחה והוסכם אחרת, השינוי יתווסף אל סעיפי התקנון. באופן כללי תנאי השימוש באתר כפופים לדין הישראלי ועל כן סכסוך הנוגע לאתר יוסדר ע"י הסמכות של בית המשפט המוסמך בת"א.

סיכום

הפסקת התקשרות אינה פוגמת בהתחייבות של המשתמש לעמוד בסעיפי תקנון האתר ולבסוף החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע מגוון שינויים הנוגעים לכללי השימוש באתר באופן מידי, ומרגע שהשימוש נוסף הוא מחייב באופן ישיר את המשתמשים. לבסוף אי הכרת תנאי השימוש אינה פותרת עמידה בנהלים ועל כן יש להתעדכן בשינויים מעת לעת.