• logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

​054-4552788

עדי אביהו חאמי

תכנית עסקית בעסקת זכיינות

מהי חשיבותה של תכנית עסקית בעבור כל עסק, איך נכון להכין תכנית עסקית באופן שתהיה מקצועית, מותאמת לפעילות העסק ושימושית גם להמשך פעילות העסק, אילו גורמים חשוב שיהיו מעורבים בהכנת התכנית ואיך הזכיין אמור להשתמש בתוכנית ככלי לניהול העסק, אלו הן שאלות בסיסיות.

תכנית עסקית

ובכן לפני הקמת העסק בשלב התכנון, נדרשת החברה המזכה להכין בשיתוף עם הזכיין תכנית עסקית. בשלב הראשון מטרת התכנית להראות לזכיין מה העלויות שכרוכות בהקמה ובתפעול שוטף של העסק, בן היתר לשמש אותן בכל ההליך של קבלת מימון העסק, ובנוסף להיות עבורו כלי שימושי בכדי לבחון את התפתחות העסק באופן מקצועי נכון שתואם את המציאות. כמובן שתמיד דרוש זכיין...רק צריך תוכנית עסקית מתאימה ובכך התאמה של הזכיין לעסק.

בשלב הראשון כפי שציינו התכנית תכלול את כל ההוצאות הראשונות שהם הוצאות ההקמה, ואת כל ההוצאות השוטפות של העסק בהתאם לבדיקה שתעשה לאימות של ההוצאות השוטפות.

בשלב השני תכיל התכנית את צפי המחזורים, פעילות העסק לחתך מספר אפשרויות לפי צפי של החברה המעסיקה לגידול בעסק. צפי זה ייקבע לי הפעילות הקיימת של החברה המזכה בסניפים הפעילים הקיימים. אפשרות ראשונה מחזור של נקודת האיזון של העסק ולאחר מכן גידול ראלי של 15% במחזור העסק בשנה. כמובן שעל החברה המזכה והזכיין לקחת בחשבון גם את גידול ההוצאות עם גידול העסק.

הזכיין מחויב להתייחס ליעדים שנקבעו בתכנית העסקית ולפיהם לקבוע את היעדים היומיים, שבועיים, חודשיים ושנתיים בעסק. בדיוק כמו תהליך של קידום אורגני, עם הזמן היעדים מתממשים. עדכון שכזה ע"י הזכיין קובע את יעדי המכירות של העובדים. אם יעשה זאת הזכיין והעסק יפעל כפי שתוכנן בתכנית העסקית העסק יפעל באופן מקצועי, יניב רווחים לזכיין ולחברה המזכה.